Ekspert kredytowy w Krakowie

Kredyt hipoteczny dopasowany do Ciebie

 

Trochę o mnie

Kredyt hipoteczny - czasem prosty, a czasem nie

 

 

Jak pracuję? Twój kredyt - Nasz wspólny cel

 

 

Trochę o mnie, ale nie za dużo

Kredyt hipoteczny - czasem prosty, a czasem nie

Jak pracuję? Twój kredyt - Nasz wspólny cel

Zapytaj

Albo zadzwoń

Mortgage broker in Cracow.

Trochę o mnie, ale nie za dużo

 

Nazywam się Jakub Nowakowski. Kredytami zajmuję się od 2005 roku, a kredytami hipotecznymi specjalizuję się od 2008 roku. Pracowałem w bankach, zatem wiem jak wygląda proces kredytowy od "kuchni", co ma niebagatelne znaczenie. Praca poza bankiem jako ekspert kredytowy, to możliwość poruszania się między wieloma ofertami. Można powiedzieć, że "szyję kredyty na miarę", przedstawiam rozwiązania.

 

Przez te kilkanaście lat mojej pracy pomogłem ok. 400-450 klientom. Co jest istotne, klienci wracają do mnie. Zmieniają nieruchomości, kupują kolejne.

Moje usługi Ciebie nic nie kosztują

 

Miało być nie za dużo...

What's the mortgage about? Credit for apartment

Kredyt hipoteczny - czasem prosty, a czasem nie

 

Dalej  czytasz. Świetnie. Najpierw "oczywista oczywistość", za pomocą kredytu hipotecznego można kupić mieszkanie, dom, ale też ten dom wybudować Wyremontować posiadany już dom lub mieszkanie. Można również zakupić działkę i potem wybudować na niej  dom. To są te  prostsze pod kątem zabezpieczenia sytuacje. Trudniej robi się np., gdy kupuje się mieszkanie na rynku pierwotnym, gdy do zakończenia  budowy pozostało 36  miesięcy, albo gdy zakup jest od dewelopera podwyższającego kamienicę i ten deweloper nie jest właścicielem ani kawałka  kamienicy. Takich sytuacji jest więcej.

Dla każdego klienta przy wyborze kredytu ważna jest jak najniższa rata. Ale to nie wszystko. Rzeczywisty koszt kredytu to inna sprawa. Banki uwielbiają "pakiety", lub zestawy jak w McDolandzie. W zestawach znajdziemy oprócz samej raty koszty różnych ubezpieczeń, koszty kont osobistych, kart kredytowych, prowizji za udzielenie kredytu, nadpłaty i spłaty całkowitej. To wszystko trzeba porównać, policzyć i dopasować do idywidualnych potrzeb. Nie zawsze kredyt najtańszy w okresie 30 lat będzie najtańszy, gdy chcemy go spłacić po 5 latach, choć jest udzielony na 30 lat. Niektóre banki mają też po kilkanaście wariantów swoich  ofert. Zasada jaka mi przyświeca to jak najtaniej i jak najmniej produktów dodatkowych. Cały proces  kredytowy potrafi trwać od 2 tygodni nawet do 3 miesięcy. Co bank, to obyczaj. Moje zadanie to skrócić czas procesu kredytowego najbardziej  jak to możliwe.

How do I work with mortgage?

How do I work?

 

1. We meet and discuss about your current financial situation and what you want to buy.

2. On first meeting I am making calulation how much mortgage you can get and what are current best bank offers in your situation.

3. You get full list of documets needed to apply for mortgage'

4. I'm sending compleete applications to banks. You don't have to visit any bank.

5. After credit decissions we calculate again what is best offer for you.

6. You get credit agreement from me, and I'm explaining 

 Jak pracuję? Twój kredyt -  Nasz wspólny cel

 

1. Możemy się spotkać i porozmawiać maseczka  w maseczkę. Jeżeli wolisz możemy pierwsze  spotkanie/spotkania odbyć on-line. Omówimy sobie bardzo  szczegółowo Twoją indywidualną sytuację.

2. Jeżeli jest to możliwe na pierwszym spotkaniu na podstawie danych jakie mi podasz policzę Twoja zdolność kredytową.

3. Robimy przegląd całego rynku i wybieramy najlepsze 3 opcje pod kątem  Twojej indywidualnej sytuacji.

4.  Kompletuję, wypełniam i składam wnioski do banków. Dla Ciebie to duża oszczędność czasu.

5. Całość komunikacji z bankami przejmuję ja i nie jesteś niepotrzebnie angażowany.

6. Po decyzji kredytowej, trzeba ją dokładnie przeanalizować. Nie robisz tego samodzielnie. Na tym etapie, jak na każdym innym służę pomocą

7. Następnie, po spełnieniu warunków do podpisania umowy, otrzymujesz wzór umowy i czytasz. Zawsze CZYTASZ! Musisz przeczytać. 95%  klientów ma pytania. W momencie podpisywania umowy musisz być świadomym klientem.

8.Jestem z Tobą na umowie kredytowej.

9. Pomagam w kompletowaniu dokumentów do uruchamiania wszystkich transz kredytu.

10. Koniec.

11. Ale nie do końca. Jak już pisałem moje usługi są bezpłatne. Jednak moim prawdziwym wynagrodzeniem są polecenia zadowolonych klientów.

11. Teraz naprawdę już koniec.

Moje usługi są  dla Ciebie bezpłatne!

Mój e-mail
Moja wiadomość:
Wyślij wiadomość
Wyślij wiadomość
Form sent
Check all fields

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) chcielibyśmy poinformować o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Check Broker sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, os. Stalowe 9/2, adres do koredpondencji przy ul. Limanowskiego 3/21, 30-551 Kraków zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000657763; NIP: 6783165570 REGON: 366478293.( zwanym w dalszej części tekstu  – administrator danych). Kontakt z administratorem danych może się odbywać  mailowo pod adresem biuro@checkbroker.pl, lub listownie. Listy prosimy przesyłać adres korespondencyjny.

 • Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych Jakuba Nowakowskiego, z którym można się skontaktować poprzez email biuro@checkbroker.pl lub pisemnie, na adres  korespondencyjny Administratora danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

 • Administrator danych informuje, że przysługuje Państwu prawo:

  wycofania zgody – wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

  dostępu do danych osobowych;

  prawo żądania ich sprostowania,

  usunięcia;

  ograniczenia przetwarzania;

  w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

 • Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

  w celu zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa finansowego i umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z Administratorem danych – podstawą przetwarzania jest zawarta z Państwem umowa;

  w celu odpowiedzi na Państwa zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.chceckbroker.pl, www,cracowcreditbroker.pl, zapytań mailowych, listownych i telefonicznych;

  w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych;

  wypełnienia obowiązków prawnych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

  wypełniania innych obowiązków prawnych.

 • Państwa dane osobowe będą przechowywane:

  w zakresie umów pośrednictwa finansowego i umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa finansowego i umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy;

  w zakresie nawiązania kontaktu przez Administratora danych na Państwa życzenie, czyli po kontakcie z Państwa  strony poprzez mail, formularz kontaktowy na stronie, telefonicznie, listownie, czy osobiście  – przez okres zgodny z terminami wskazanymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora danych m.in. dostawcom usług IT, BiK, spółkom świadczącym usługi archiwizacyjne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Państwa dane osobowe mogą być także udostępniane innym podmiotom np. Deweloperom, ale tylko w przypadku pozyskania Państwa zgody na takie udostępnienie. W każdej chwili mogą się do nas Państwo zwrócić z wnioskiem o udzielenie informacji w zakresie podmiotów, którym udostępniliśmy dane na podstawie Państwa zgody.

 • Państwa dane osobowe mogą być przez nas bezpośrednio pozyskane od Państwa (w trakcie wizyty w oddziale, za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej, telefonicznie, pisemnie)

 • Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową pośrednictwa finansowego i umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jest dobrowolne, ale konieczne do jej zawarcia i wykonania.

 • Na podstawie przekazanych przez Państwa danych, w tym danych osobowych, możemy przygotowywać oferty dostosowane do Państwa potrzeb.

 • Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.